Hur organisationen styrs

IAAP är en medlemsstyrd demokratisk organisation som styrs av sina medlemmar genom kommitteer, en global styrelse och lokala råd. På global nivå är det FN-initiativet G3ict som driver organisationen.

IAAP Norden

Funka har fått i uppdrag att starta världens första regionalavdelning av IAAP, som omfattar de nordiska länderna Sverige, Norge, Finland och Danmark. Tanken är att erbjuda ledarskap, kunskapsutbyte, webbinarier och ett forum för diskussioner på de nordiska språken, med utgångspunkt i de nordiska ländernas förutsättningar och regelverk.

G3ict

IAAP är i sin tur en sektion av FN-initiativet G3Ict, ett globalt initiativ för inkluderande IT. G3ict lanserades 2006 av FN: s globala allians för IT och utveckling, i samarbete med sekretariatet för konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning vid UN DESA, FN: s avdelning för ekonomiska och sociala frågor.

G3ict har till uppgift är att förenkla och ge stöd till implementering av FN-konventionen vad gäller tillgänglig IT.

G3ict webbplats (information på engelska), öppnas i nytt fönster