Certifiering

Genom IAAP kan du erhålla en opartiskt internationell certifiering som tillgänglighetsexpert, genom utbildning och examinering. Du får då tillgång till en öppen kunskapsbank och uppdateringar och kan bevisa att du besitter aktuell och relevant kompetens på området.

Just nu kan du enbart bli certifierad på engelska. Vi hoppas att snart kunna erbjuda certifiering på de nordiska språken.

Du kan läsa mer om certifieringen på IAAPs globala webbplats (information på engelska), öppnas i nytt fönster