Stiftelsen Funkas syfte är att stärka funktionsnedsattas inflytande över sitt eget liv. Stiftelsen delar inte ut bidrag.

Stiftelsen Funka

Stiftelsen Funka är instiftad av Funka Nu AB. Vi driver projekt för att förändra världen för personer med funktionsnedsättning och personer i dessas närhet. Vi tror på egenmakt, individens rätt att bestämma över sitt eget liv och att väl upplysta konsumenter kan göra stor skillnad.

Aktuella projekt

En kalkylator. Foto

Vi söker partners och finansiärer

I samarbete med myndigheter och kommuner samt handikappförbund ligger Stiftelsen Funka i startgroparna för ett par projekt inom kultur och mänskliga relationer. Projekt som är öppna för partners

Vi söker partners och finansiärer

En solros som strävar uppåt. Foto

Stiftelsen Funka har flera spännande projektidéer som väntar på att bli förverkligade. Vi vill gärna samarbeta med myndigheter, kommuner, ideella organisationer och näringslivet för att åstadkomma en bättre värld för personer med funktionsnedsättning.

Om du har en idé som du vill förverkliga kanske vi kan göra det tillsammans?

Kontakta gärna Stiftelsens ordförande Susanna Laurin för mer information på styrelsen@stiftelsenfunka.se 08-555 770 60

Funkaportalen

Stiftelsen Funka driver en webbportal frågor om funktionsnedsättning.

Skärmbild på FunkaportalenFunkaportalen presenterar samhällsinformation på ett begripligt sätt. Dessutom är portalen en möjlighet för företag och organisationer som vill kommunicera direkt med målgruppen funktionsnedsatta. Och sist men inte minst skapar portalen en möjlighet för skribenter, krönikörer och bloggare att göra sin röst hörd. Funkaportalen, mer information

|Stiftelsen Funka|Döbelnsgatan 21|111 40 Stockholm|Telefon: 08-555 770 60|Fax: 08-551 132 36 |E-post: kontakt@stiftelsenfunka.se|